CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Počet závětí přibývá, dědických sporů o majetek také

Počet závětí přibývá, dědických sporů o majetek také

26.5.2023 - Většina Čechů stále spoléhá na to, že po své smrti si dědicové rozdělí svůj majetek podle zákona. Nechají tedy vše na notáři a dědické posloupnosti tak, jak ji určuje občanský zákoník. Přitom spory o majetek, a především o nemovitosti, jsou u dědiců stále častější. A také případné spoluvlastnictví nemovitosti, kterou zdědilo několik osob s rozdílnými představami o jejím využití, nepřináší jednoduché řešení. Tím by měla být závěť, sepsaná notářem.

Občanský zákoník sice připouští, že závěť může sepsat osoba sama vlastnoručně, i se svědky. Stále to však bude podle zákona tzv. soukromá listina.  A s tou může být v budoucnu problém. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu totiž konstatoval, že platnost takové závěti musí prokázat ten, kdo má podle ní dědit. Tedy nikoli ten, kdo s ní nesouhlasí, jak to bylo doposud. Takže v podstatě kdokoli může napadnout závěť sepsanou doma a nemusí své tvrzení jakkoli dokazovat.

Naopak, potenciální dědic musí dokázat, že tato závěť je opravdu platná. Proto advokáti doporučují, aby závěť každý sepsal u notáře. Prokazování platnosti závěti je totiž tak složité, že vyřešení pozůstalosti může trvat i několik let.

Veřejná listina je nejlepší pojistka pro dědice

Pokud bude závěť sepsána u notáře, bude mít vyšší právní sílu, než závěť napsaná doma. Je to totiž tzv. veřejná listina, která se po zhotovení zapisuje do centrální Evidence právních jednání pro případ smrti. Při pozůstalostním řízení pak příslušný notář v této evidenci ověřuje, zda zemřelý pořídil závěť.

Pocet_zaveti_pribyva

Závěť má přednost před děděním ze zákona

Podle informací notářské komory závěť u notáře ročně pořídí více než dvacet pět tisíc osob, přitom před deseti lety to byla zhruba polovina. Což je ale stále málo a většina osob nechává majetek, aby byl rozdělen mezi příbuzné podle tzv. zákonné posloupnosti dědických tříd. Přitom právě to často rozdmýchá rodinné spory, po nichž se jen málokteré příbuzenstvo vrátí k dobrým vztahům. Závěť má totiž přednost před děděním ze zákona a zůstavitel může závětí rozdělit svůj majetek spravedlivěji, či dokonce po dohodě se svými potomky a dalšími příbuznými výhodněji.

Ne každý bude rád, že získal dědictvím dům na samotě, pokud bydlí stovky kilometrů daleko. Možná by pro něj bylo výhodnější získat formou závěti cenné papíry, obrazy, sbírku.

Spoluvlastnictví nemovitosti přináší další spory

Pokud není závěť, dědí se tedy podle dědické posloupnosti uvedené v občanském zákoníku. To znamená, že nemovitost může připadnout  několika osobám, v prvé řadě například pozůstalému manželovi a dětem, pokud nejsou naživu děti, tak jejich dětem, resp. vnoučatům zemřelého, ale i jeho sourozencům či rodičům. Dohodnout se na užívání, údržbě, či prodeji takové nemovitosti, je někdy přímo nemožné. A tak nakonec tyto spory opět končí u soudů, kde čekají na rozhodnutí i několik let.

Nemovitost zatím chátrá a její cena se snižuje. Přitom pokud by ji mohl užívat podle závěti ten, který o ni opravdu stojí, její hodnota by se nejspíš stabilizovala, či dokonce postupně zvyšovala tak, jak se zvyšují ceny nemovitostí v dané lokalitě.

Máte-li jakýkoli nemovitý majetek, je lépe včas projednat s případnými dědici, komu má daná nemovitost připadnout, a jak bude případně její hodnota kompenzována ostatním dědicům. Předejít sporům ve vlastní rodině a nechat za sebou čistý stůl je to nejlepší, co může každý majitel udělat.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

O nemovitosti nabývané děděním je nejlepší rozhodnout předemO nemovitosti nabývané děděním je nejlepší rozhodnout předemMáte více nemovitostí a dětí? Rozdělte svůj majetek včasMáte více nemovitostí a dětí? Rozdělte svůj majetek včasDarování nemovitosti dětem. Kdy je možné vrácení daru?Darování nemovitosti dětem. Kdy je možné vrácení daru?Jak předejít sporům při dědění nemovitosti? Jednou z možností je kolaceJak předejít sporům při dědění nemovitosti? Jednou z možností je kolaceOdkaz nebo dědictví? Jak zabezpečit nemovitost před nechtěnými dědiciOdkaz nebo dědictví? Jak zabezpečit nemovitost před nechtěnými dědici

 

Jindra Svitáková


zpět

Aktuálně v nabídce


Aktuálně v oboru

Bytový architekt nebo bytový designér – v čem je rozdíl?

foto
Různé názvy různý obsah? Nebo jen různé názvy a stejný obsah práce? Mezi architektem a designérem je samozřejmě rozdíl, a naopak, je skvělé, když si vlastník nemovitosti objedná služby obou, protože se budou dobře doplňovat.

S opravou soukromého rybníku pomůže stát

foto
Plánujete koupit pozemek, na kterém je zanedbané jezírko? Nebo již máte na své zahradě rybníček? Vodní plocha je určitě atraktivním prvkem krajiny a začlenit ji na svůj pozemek může být přínosné nejen pro lidi, ale i pro živočichy, kteří ve vodě nebo v její blízkosti žijí. Není-li rybníček v dobré kondici, může pomoci nová podpora od státu.

více >

Plná verze