CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Vyřešíme exekuci

Zbavte se dluhů a zůstaňte ve svém

Trápí vás dluhy a exekuce nemovitosti? Vaši nemovitost vykoupíme za hotové a pomůžeme vám dostat se z dluhové pasti.

Obraťte se na nás. Čím dříve, tím lépe. Roli hraje každá hodina.

 • Nemovitosti zatížené exekučním příkazem se prodávají o DESÍTKY PROCENT LEVNĚJI.
 • Pokud takovou nemovitost prodáte, zbytečně přijdete o STOVKY TISÍC KORUN.

exekuce


Do finančních problémů, které vyústí v uvalení exekuce na nemovitost, se může dostat každý. Důležité je začít problém okamžitě řešit. S nemovitostí, na kterou je uvalená exekuce totiž prakticky nelze manipulovat a hrozí, že se dostane do dražby a prodá se pod cenou. Nechte si pomoct včas a vyhněte se exekuci.

Co je to exekuce na nemovitost

Většina lidí se domnívá, že se jim prodá dům ihned a všechny peníze dostane exekutor. Pokud ale má majitel na své nemovitosti exekuci, představuje to její tzv. zablokování. Zablokovat lze jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí. Může se tedy jednat pouze o stavby spojené pevným základem se zemí (rodinné domy, chaty, chalupy, ale i stodoly, stáje atd.).
 

Jak exekuce nemovitosti probíhá?

Samotné zablokování probíhá tak, že soud vydá usnesení o nařízení exekuce, a to na základě exekučního titulu. V tomto usnesení je ustanoven exekutor, který je povinen exekuci provést. Téměř ve všech případech jej navrhuje věřitel ve svém návrhu. Pro soudního exekutora usnesení o nařízení exekuce vyjadřuje pravomoc po dlužníkovi (povinném) vymáhat částku pro věřitele (oprávněného), to je tzv. jistina, a částku určenou za výkon exekutora, to jsou tzv. náklady exekuce.

Exekutor má povinnost zajistit veškerý majetek povinného, ze kterého by měl být dluh uhrazen. Zablokování nemovitosti se uskuteční na základě Exekučního příkazu na prodej nemovitosti, který se zašle oprávněnému, povinnému a katastru nemovitostí.

Pokud se exekutor rozhodne nemovitost vydražit, ustanoví znalce, který sestaví znalecký posudek, na základě kterého se určí cena nemovitosti. Exekutorský úřad vydá dražební vyhlášku, ve které uvede datum dražby, místo dražby, předmět dražby a vyvolávací cenu (ta je stanovena ve většině případů v částce 3/4 ceny nemovitosti).

Ovšem až do takové situace, tedy dražby, nemusí exekutor vůbec dospět, pokud mají lidé například domluvené adekvátní splátky nebo se čerpá na umoření dlužné částky z jiných zdrojů.

Při ukončení exekuce se katastru nemovitostí zašle vyrozumění o ukončení exekuce a žádosti o výmaz Exekučního příkazu a Usnesení o nařízení exekuce. Pokud se nemovitost nachází v jiném obvodu než v tom, ve kterém se nachází soud, jenž o nařízení exekuce rozhodoval, musí se žádost o výmaz zaslat do obou dvou. Usnesení o nařízení exekuce zapisuje katastr nemovitostí, který je v obvodu rozhodujícího soudu, a Exekuční příkaz zase zapisuje katastr nemovitostí, jenž eviduje konkrétní nemovitý majetek.

Jak vám s exekucí pomůžeme?

 1. Bezplatně a nezávazně zhodnotíme vaši situaci.

 2. Okamžitě zastavíme exekutora a nevýhodnou dražbu vaší nemovitosti.

 3. Zbavíme vás všech dluhů.

 4. Zastoupíme vás na nepříjemných jednáních.

 5. Zajistíme vám nový úvěr, který budete splácet formou nájmu – zůstanete ve svém bez hrozby exekuce.

 

Zabýváme se poradenstvím v oblasti exekucí nemovitostí a pomůžeme vám se splacením a umořením dluhu. Pokud splácení není možné, nabízíme výkup bytů a přímý výkup nemovitostí v exekuci za hotové. Okamžitý odkup nemovitosti za tržní cenu vám pomůže umořit dluh a uchránit vás před pádem do dluhové pasti.


Chci řešit exekuci

Nechte toto pole prázdné

Základní schéma průběhu exekuce

1.

Zahájení exekuce

dnem, kdy oprávněný podal exekuční návrh

2.

Pověření soudního exekutora vedením

(pověření vydává exekuční soud)

3.

Soudní exekutor vám doručil

Vyrozumění o zahájení exekuce

Výzvu ke splnění vymáháné povinnosti

Neposílá se při zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

exekuční příkaz

(např. postižení účtu) Ale do konce 30denní lhůty ke splnění vymáhané povinnosti nelze exekuci provést

30denní lhůta ke slpnění vymáhané povinnosti

Splnění

Nesplnění

Splnění vymáhané povinnosti

uhrazení zálohy na snížené náklady exekuce a na náklady oprávněného

nesplnění vymáhané povinnosti

neuhrazení nákladů exekuce a nákladů oprávněného

provedení exekuce

Provedení exekuce na základě exekučního příkazu zpravidla v tomto pořadí:

 1. Přikázání pohledávky z účtu
 2. Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 3. Prodej movitých věcí
 4. Prodej nemovitých věcí

Příp. další způsoby provedení exekuce

splnění vymáhané povinnosti

Splnění vymáhané povinnosti + úhrada plných nákladů exekuce a nákladů oprávněného na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce nebo jiného rozhodnutí

SKONČENÍ EXEKUCE

Příkaz k úhradě nákladů exekuce Právní moci příkazu

Poznámka

Exekuce může být skončena také zastavením, k němuž může dojít pouze na základě v zákoně uvedených důvodů (více na internetových stránkách Ministrestva spravedlnosti). Bude-li exekuce zastavena, může být náhrada nákladů uložena i oprávněnému.

Plná verze