CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Poptávky

Dohoda a smlouva o vypořádání spoluvlastnictví

Vlastníte nemovitost společně s někým dalším a chcete to změnit, až už rozdělením pozemku na dvě parcely, nebo odkoupením či prodejem? Pak budete potřebovat dohodu a smlouvu o vypořádání spoluvlastnictví.

Společné vlastnění věci může být často problematické. Zejména pokud se vlastníci nemohou shodnout na další správě této věci, mnohdy se rozhodnou spoluvlastnictví ukončit. Možnosti, jak toho docílit, jsou v podstatě tři.

Převedení majetku na jednoho vlastníka

Spoluvlastníci se mohou pomocí dohody a smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví domluvit, že celá věc připadne jen jednomu z nich, přičemž ostatní takzvaně vyplatí sjednanou finanční kompenzací. Zákon samozřejmě umožňuje i vypořádání spoluvlastnictví bez vyplácení ostatních spoluvlastníků, pokud se tak dohodnou všechny strany.

Rozdělení nemovitosti

V případě, že se jedná o nemovitost, kterou lze rozdělit, například pozemek, se mohou spolumajitelé domluvit na spravedlivém vypořádání formou rozdělení na stejné části, případně části stejné hodnoty. Každý tak získá svoji část, se kterou může svobodně nakládat bez souhlasu ostatních.

Jak má dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví vypadat

Forma dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemá pevnou podobu, v případě nemovitých věcí však musí splňovat tři podmínky:

  • Musí být podána písemnou formou (§ 1141 NOZ).
  • V případě, že nejde o nemovitou věc, každý ze spoluvlastníků musí vydat písemné potvrzení o to, jak se mezi sebou vypořádali (§ 1149 NOZ).
  • Součástí dohody musí ze zákona být ujednání o způsobu vypořádání.

Ačkoliv k dohodě o zrušení a vypořádání vlastnictví dochází dohodou všech stran, nedoporučujeme sepisovat tento dokument podle vzorů na internetu. Dohoda vyžaduje precizní formulaci, aby nedošlo k zamítnutí návrhu na vklad ze strany katastru nemovitostí a tedy i finanční ztrátě způsobené opětovnou úhradou správního poplatku za návrh na vklad. Využijte v tomto případě místo sepisování dohody svépomocí služeb zkušeného advokáta nebo notáře.

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudním rozhodnutím

Nemůžete se s ostatními spoluvlastníky dohodnout na žádném řešení? Můžete se ještě pokusit dosáhnout shody využitím služeb mediátora. V opačném případě nezbývá, než se obrátit na soud. Ten nejprve ověří, zda nejde nemovitost rozdělit mezi spoluvlastníky, poté může na základě znaleckého posudku přidělit nemovitost za náhradu jednomu ze spoluvlastníků.

Pokud o toto řešení nemá žádný ze spoluvlastníků zájem a nemovitost do výlučného vlastnictví nechce, případně nemá prostředky na finanční náhradu pro ostatní spoluvlastníky, může soud nařídit prodej nemovitosti a rozdělení zisku mezi jednotlivé spoluvlastníky.

Raději byste se vyhnuli dohadům a soudům? Ozvěte se nám. Váš spoluvlastnický podíl od vás rádi odkoupíme a zařídíme vše potřebné.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze