CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak na řešení dědictví a prodeje spoluvlastnictví nemovitosti?

Nalézáte se v situaci, kdy jste zdědili podíl na nemovitosti a hledáte cestu, jak ho prodat, ale shoda s ostatními spoluvlastníky není možná? Následující informace vám přiblíží možnosti, které máte k dispozici.

Řešení spoluvlastnictví zděděné nemovitosti

Ideálním scénářem je dohoda se všemi spoluvlastníky, která umožní řešení situace společně. Existují tři hlavní varianty:Prodej nemovitosti jako celku, odkoupení vámi vlastněného podílu jiným spoluvlastníkem, nebo odkoupení podílů od ostatních spoluvlastníků a ponechání či prodej nemovitosti. Bohužel se často stává, že k dohodě nedojde. V některých případech si jeden ze spoluvlastníků chce nemovitost ponechat, ale nemá finanční prostředky na odkoupení zbývajících podílů.

Prodej individuálního podílu

Pokud nechcete zrušení spoluvlastnictví vyřešit soudní cestou, zbývá vám jediná možnost - pokusit se prodat váš podíl samostatně. To však může být obtížné.

Hledání zájemce, který by byl ochoten odkoupit jen část nemovitosti, je náročnější než prodej celého objektu. A když přece jen kupce najdete, částka, kterou získáte za svůj podíl, může být hluboko pod tržní hodnotou. Pokud si však chcete ušetřit čas a starosti, existuje možnost nabídnout váš podíl k vykoupení.

Zrušení předkupního práva

Od 1. července 2020 je zrušená povinnost předkupního práva, která dříve komplikovala prodej nemovitostí. Existují však dvě výjimky, z nichž jedna se týká právě vzniku podílu v rámci dědictví. Při vzniku předkupního práva je klíčové, jak spoluvlastnictví vzniklo. Pokud již existovalo a přešlo na vás děděním, pak se na vás nevztahuje.

Ale v případě, že v rámci dědického řízení vznikl nový podíl, který chcete prodat, musíte ho nejprve nabídnout spoluvlastníkům. Tuto povinnost máte však pouze po dobu šesti měsíců. Pokud pro vás tedy není prodej urgentní, můžete počkat a po půl roce povinnost oslovit spoluvlastníky odpadá. Následně můžete svůj podíl prodat.

Pokud máte zájem rychle a efektivně prodat svůj podíl, kontaktujte nás.  Váš podíl od vás koupíme, nabídneme vám tu nejlepší možnou cenu a zařídíme veškerou administrativu. Exekuce a další omezení na podílu nejsou překážkou.

Plná verze