CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak na zřízení práva doživotního užívání?

Co je věcné břemeno doživotního užívání?

Věcné břemeno doživotního užívání je právo, které umožňuje určité osobě užívat nemovitost, i když není jejím vlastníkem. Toto právo je pevně spojeno s nemovitostí, ať už jde o dům, byt nebo třeba zahradu a nezaniká s přechodem nemovitosti na jiného vlastníka. Služebnost věcného břemene garantuje oprávněnému užívat nemovitost po zbytek svého života, případně do jeho zrušení, o kterém pojednáme níže. Pokud ho tedy zřídíte, můžete darovat svou nemovitost – například dům –  ale stále mít právo v něm bydlet. Věcné břemeno lze také spojit se zákazem zatížení a zcizení, což zajistí, že obdarovaní nemovitost nezatíží dluhem nebo neprodají.

Postup při zřízení věcného břemene

Zřízení věcného břemene obvykle začíná dohodou mezi stranami. Tato dohoda je pak uzavřena ve formě smlouvy – buď samostatně, nebo jako nedílná součást kupní nebo darovací smlouvy. Katastr pak v řízení zapíše jak převod vlastnického práva, tak zřízení věcného břemene užívání.

Náležitosti smlouvy o zřízení věcného břemene užívání

Smlouva o zřízení věcného břemene musí obsahovat:

  • Jasně definované strany právního vztahu (strana povinná – strana oprávněná) Popis nemovitosti, na kterou se věcné břemeno vztahuje.
  • Jasné vymezení práv a povinností stran.
  • Určení, zda je věcné břemeno zřízeno za úplatu nebo bezúplatně.
  • Podrobnosti o dohodnutých platbách a údržbě nemovitosti.

Je důležité, aby smlouva byla pečlivě vypracována a úplně popisovala všechny podmínky. Smlouva o zřízení věcného břemene musí být písemná a úředně ověřená.

Řízení před katastrem nemovitostí

Aby bylo právo doživotního užívání zřízeno jako věcné právo, musí být zapsáno v katastru nemovitostí. To zahrnuje podání vyplněného formuláře s návrhem na vklad práva a smlouvy o zřízení věcného břemene na příslušný katastrální úřad. Musíte také zaplatit správní poplatek. Po kontrole dokumentů katastrálním úřadem dojde k zápisu práva, což obvykle trvá asi měsíc.

Zrušení věcného břemene

Jak z názvu věcného břemene doživotního užívání vyplývá, přirozeně zaniká až smrtí oprávněné osoby. Existuje ale ještě možnost zrušení dohodou obou stran. V případě, že se strany dohodnou, musí podat písemnou smlouvu o zrušení věcného břemene na katastr, který pak zápis vymaže.

Pokud dohoda není možná, jedna ze stran se musí obrátit na soud. Soud však může věcné břemeno omezit nebo zrušit pouze v případě hrubého nepoměru mezi právy oprávněné osoby a omezením vlastníka, přičemž oprávněné osobě musí být vyplacena náhrada. Hodnota věcného břemene doživotního užívání se pak určuje znaleckým posudkem.

Rodinné vztahy mohou být idylické i pěkně zamotané, ale majetková nejistota jim rozhodně nepomáhá. Služebnost doživotního užívání může dodat klidu všem zúčastněným stranám. Dědici vědí, s čím mohou do budoucna počítat a zůstavitelé zase, že je nikdo nepřipraví o střechu nad hlavou.

Pokud potřebujete poradit s věcným břemenem, výkupem nemovitosti nebo jejím oddlužením, kontaktujte nás. Rádi vám se vším pomůžeme.

Plná verze