CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak řešit opravy při spoluvlastnictví?

Co je podílové spoluvlastnictví a SVJ?

Podílové spoluvlastnictví je právní institut, kterým se řídí situace, kdy dvě nebo více osob sdílí vlastnictví určité věci, přičemž každá z těchto osob má svůj podíl. V Českém právním systému se jedná o tzv. ideální podílové spoluvlastnictví – podílníci mají vlastnické právo k celku určité věci v dané míře podílu, nikoliv ke konkrétní části. Podobné principy platí i pro společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). V tomto případě je právní rámec stanoven zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Podíly vlastníků se pak odvozují od podlahové plochy jednotek.

Kdo platí údržbu v podílovém spoluvlastnictví?

Všichni spoluvlastníci mají povinnost nést náklady na údržbu a opravy, které jsou nezbytné pro zachování společné věci, bez ohledu na to, zda nemovitost sami užívají či nikoli. Pokud mezi spoluvlastníky není dohoda jinak, veškeré náklady spojené s běžnou údržbou a zachováním nemovitosti se rozdělují mezi spoluvlastníky v souladu s jejich podílem na spoluvlastnictví.

Spoluvlastník, který vynaložil náklady na společnou věc ve prospěch ostatních spoluvlastníků bez jejich vědomí a souhlasu, má právo požadovat poměrnou část náhrady v závislosti na zvýšení hodnoty věci, pokud se jednalo o náklady, které přinesly prospěch všem spoluvlastníkům, nebo náklady nutné pro zachování věci v případě, že šlo o náklady potřebné k zachránění věci.

Náklady na opravy

Když jde o opravy a rekonstrukce, důležitým faktorem jsou náklady. Často se stane, že jeden ze spoluvlastníků přijde s návrhem na opravu či vylepšení nemovitosti, ale ostatní spoluvlastníci nejsou ochotni se na tom finančně podílet. Tady rozhoduje absolutní většina. Musí ale vyrozumět o potřebě rozhodnout všechny spoluvlastníky, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat okamžitě. Pokud většina souhlasí s realizací, je menšina povinná toto rozhodnutí přijmout a finančně na něj přispět v souladu s vlastnickým podílem.

Dohoda v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastníci mají možnost upravit hospodaření s nemovitostí dohodou a tím předejít dalším sporům. Většinou jde o ústní dohody, které ale fungují jen do chvíle, kdy jsou k sobě jednotliví majitelé vstřícní. Pokud chtějí mít spoluvlastníci přesně definovanou správu nemovitosti, je podle § 1138 občanského zákoníku nutná písemná dohoda. Ta má formu veřejné listiny a zakládá se do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu.

V krajním případě rozhoduje soud

Někteří spoluvlastníci se mohou chovat laxně, neprojevovat zájem o hospodaření s nemovitostí, odmítat opravy atd. I přesto mají povinnost nést náklady.

V takových případech je možné, že ostatní spoluvlastníci budou nuceni požadovat úhradu nákladů soudní cestou. Soudní instance ale chrání práva všech spoluvlastníků. Pokud tedy jednání většiny vlastníků porušuje dobré mravy nebo je šikanózní, může se i minoritní spoluvlastník obrátit na soud a hájit svá práva.

Nevíte si rady s podílovým spoluvlastnictvím, chcete prodat svůj podíl, nebo se poradit o postupu v prekérní situaci? Obraťte se na nás, naši profesionální makléři a partnerské advokátní kanceláře se o vás rádi postarají.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze