CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak se počítá podíl na bytovém domě?

Vlastnictví nemovitosti v bytovém domě přináší řadu výhod, ale také s sebou nese určité povinnosti a závazky, včetně podílu na společných částech domu. Jak se určuje podíl vlastnictví? V tomto článku se podíváme na různé metody stanovení podílu v bytovém domě a jakým způsobem se vypočítává podíl na základě plochy a metrů čtverečních.

Možnosti stanovení velikosti podílu

Ve vlastnickém vztahu k bytovému domu existují tři hlavní metody stanovení velikosti podílu vlastníka na společných částech domu. První z nich je založena na podílu podlahové plochy bytu ve srovnání s celkovou podlahovou plochou všech bytů v domě. Druhý způsob stanovuje, že všechny jednotky v domě mají stejný podíl nehledě na velikost vlastněné části. Pokud je v domě 10 jednotek, podíl každé činí 1/12. Poslední metoda, méně častá, využívá subjektivního hodnocení kvality, rozměrů a umístění bytu.

Výpočet plochy z podílu

Pro výpočet podílu na základě plochy je klíčový jednoduchý matematický vzorec. Představme si, že máme bytový dům o celkové ploše 900 m² a podíl vlastníka je 10/120. Nejdříve spočítáme velikost jednoho dílu podle celkové plochy a počtu částí.

900/120=7,5 m²

Poté vynásobíme velikost jednoho dílu podílem vlastníka, abychom získali reálnou plochu vlastněnou jedním majitelem.

10x7,5=75 m²

To je tedy náš podíl z celkové plochy.

Výpočet podílu z metrů čtverečních

Pokud známe naopak velikost vlastněného bytu v metrech čtverečních a celkovou velikost domu, můžeme snadno vypočítat podíl. Stačí vyjádřit zlomkem poměr velikosti bytu k celkové ploše. Například, pokud máme byt o velikosti 50 m² v domě o celkové velikosti 800 m², náš podíl lze vyjádřit jako 50/800 neboli 5/80.

Výpočet spoluvlastnického podílu je důležitým aspektem vlastnictví bytového domu pro spravedlivé rozdělení a závazků i právní jednání vlastníků.

Plná verze