CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady

Jak vzniká podílové spoluvlastnictví? Co je potřeba vědět

Podílové spoluvlastnictví se nejčastěji uplatňuje v situacích, kdy je vhodné rozdělit vlastnická práva a povinnosti mezi více stran. Známe jej především u nemovitostí, společných prostor, ale také u podílů ve společnosti. Jak takové spoluvlastnictví vzniká a zaniká a na co si dát pozor jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Vznik a zánik podílového spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví je právní institut, kterým se řídí situace, kdy dvě nebo více osob sdílí vlastnictví určité věci, přičemž každá z těchto osob má svůj podíl. V Českém právním systému se jedná o tzv. ideální podílové spoluvlastnictví – podílníci mají vlastnické právo k celku určité věci v dané míře podílu, nikoliv ke konkrétní části. Vzniknout může několika způsoby.

Prvním způsobem je dohoda a smlouva mezi stranami, která musí být výslovná a písemná, a musí obsahovat jasně stanovený podíl každého ze spoluvlastníků. Druhým způsobem je vznik podílového spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu. To se často uplatňuje při dědění majetku, kdy vlastnická práva přecházejí na více dědiců, ať už na základě zákonného dědění nebo dědické dohody.

Třetím způsobem je pak nabytí spoluvlastnictví ze zákona. Například při nákupu bytové jednotky v SVJ, získáváte automaticky podíl na společných prostorech.

Do spoluvlastnictví nesmí být nikdo nucen a každý ze spoluvlastníků může kdykoli požádat o oddělení, pokud je možné předmět spoluvlastnictví rozdělit. Případně může požádat o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale učinit v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

Spoluvlastnictví pak může být zrušeno dohodou všech spoluvlastníků. Ta musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání, a pokud jde o nemovitost, musí být písemná. Vypořádání může proběhnout rozdělením společné věci, převedením dosavadních práv na jiné spoluvlastníky, prodejem z volné ruky nebo veřejnou dražbou s rozdělením výtěžku.

Správná správa v podílovém vlastnictví

Zákon při správě nemovitosti ve spoluvlastnictví rozlišuje běžnou správu, správu ve významných záležitostech a rozhodnutí, která vyžadují souhlas všech spoluvlastníků.

Běžná správa je rozhodována většinou hlasů spoluvlastníků. Pro platnost rozhodnutí pro všechny spoluvlastníky je důležité, aby byli všichni informováni o potřebě rozhodnutí. Výjimkou jsou naléhavé situace, které vyžadují okamžité jednání.

Pro rozhodnutí o významných záležitostech, například změně nebo zlepšení účelu nemovitosti, je vyžadováno alespoň 2/3 hlasů spoluvlastníků. Pokud tato většina nesouhlasí, rozhodnutí přechází na soud. Na ten se může obrátit i spoluvlastník, který byl přehlasován. Také zřízení zástavního práva k zajištění peněžní pohledávky, například hypotéky, za účelem zlepšení nebo obnovy společné věci vyžaduje souhlas 2/3 spoluvlastníků.

Pro rozhodnutí o zatížení společné věci, zrušení takového zatížení nebo omezení práv spoluvlastníků na dobu delší než 10 let je vyžadován souhlas všech spoluvlastníků.

Exekuce v podílovém spoluvlastnictví

V případě, že byl podíl vašeho spoluvlastníka postižen exekucí, nemusíte se obávat ztráty celé nemovitosti. Vlastnická práva na váš podíl zůstávají nedotčena. Situace však může přinést změnu ve spoluvlastnictví. Existuje několik možností, jak na tuto situaci reagovat.

Jestliže nemáte zájem na prodeji nemovitosti, můžete buď vyčkat, až proběhne prodej zadluženého podílu v dražbě a dohodnout se s novým vlastníkem podílu, nebo sám odkoupit zadlužený podíl od spolupodílníka v exekuci, který prostředky použije na zaplacení dluhu.

Další možností, jak předejít dražbě, je prodej celé nemovitosti. Dlužník pak použije svůj podíl z prodeje na uhrazení dluhu. Tato možnost nicméně vyžaduje shodu spoluvlastníků o prodeji nemovitosti, což nemusí být pro každého žádoucí.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti exekucí nemovitostí a pomůžeme vám se splacením a umořením dluhu. Pokud splácení není možné, nabízíme výkup bytů a přímý výkup nemovitostí v exekuci za hotové. Okamžitý odkup nemovitosti za tržní cenu vám pomůže umořit dluh a uchránit vás před pádem do dluhové pasti.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze