CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Poptávky

Na co myslet při podílovém spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastněná nemovitost má sice více majitelů, pro úřady jde však stále o jeden celek, který musí vystupovat jednotně. Ne vždycky je ale domluva snadná. V závislosti na konkrétním typu spoluvlastnictví můžete narážet na komplikace, které nakládání s vaším majetkem znesnadňují.

Podílové spoluvlastnictví

Nejčastější variantou spoluvlastnictví nemovitosti je podílové vlastnictví. O nemovitost se tak dělí několik majitelů, každý z nich přitom může vlastnit jak stejně velkou část, tak i různě velké podíly. Při jednání o nakládání s nemovitostí má jejich slovo právě takovou váhu, jako je velikost jejich podílu.

Při běžné správě rozhoduje většina, při důležitých rozhodnutích, jako je například zlepšení nebo změna účelu nemovitosti, musí být pro alespoň dvoutřetinová většina. Pokud vznikne na nemovitosti dluh, věřitel ho může vymáhat po všech majitelích.

Ideální polovina

Ideální polovina je forma spoluvlastnictví, která dělí nemovitost na dvě stejné části. Nestanovuje ale, která náleží komu, takže rozdělení zůstává jen v teoretické rovině – majitelé si ji nemohou ohradit nebo vyznačit na mapě. Práva a povinnosti spojené s užíváním a správou nemovitosti tak jsou rozděleny přesně napůl.

Dělení na ideální poloviny má nejčastěji dvě příčiny: dědické řízení, ve kterém nemovitost zdědí dva sourozenci, nebo vypořádání majetku následkem rozvodu, kdy oba bývalí manželé vlastní stejnou část domu, bytu či pozemku.

Dohoda je v tomto případě složitější, než když je majitelů víc. Shoda totiž musí být stoprocentní, jeden spolumajitel bez souhlasu druhého nemá právo rozhodovat. V případě exekuce některého z vlastníků může být odebrána celá nemovitost bez ohledu na to, že jde i o majetek někoho dalšího.

Jak vyřešit problémy vzniklé spoluvlastněním nemovitosti?

Spoluvlastnění části nebo ideální poloviny nemovitosti nemusí být problematické, vždy to ale záleží na lidech. Pokud mají spoluvlastníci s nemovitostí různé plány nebo se neshodnou ve věci její údržby, existuje několik možných řešení.

Rozdělení nemovitosti

Nejschůdnějším řešením je rozdělení nemovitosti na více jednotek podle množství majitelů. To se dá lehce udělat, pokud spoluvlastníte les, stavební pozemek nebo bytový dům. U bytu nebo malého rodinného domu je ale tento postup v podstatě neproveditelný.

Vykoupení ostatních částí od spoluvlastníků

Pokud máte dostatek prostředků nebo možnost získat půjčku od banky, můžete ostatním majitelům nemovitosti nabídnout vykoupení jejich podílů. Ne vždy jsou ale všichni spolumajitelé ochotni se své části vzdát.

Prodej celé nemovitosti

Nikdo se nechce své části majetku vzdát a dobrat se shody se zdá být nemožné? Jedním z častých smírných řešení je prodej celé nemovitosti a spravedlivé rozdělení získaných finančních prostředků podle velikosti podílů. I s tímto návrhem ale můžete narazit, zejména pokud některé ze spolumajitelů k nemovitosti vážou citové vazby (jde o rodný dům nebo dědictví po babičce).

Prodej vlastní části ostatním spoluvlastníkům

Jestli nechcete nebo nemůžete vykoupit všechny podíly a o prodeji celé nemovitosti nemůže být řeč, můžete to zkusit opačně a nabídnout k prodeji vaši část. Tímto způsobem se vyvážete z veškerých práv a povinností, které vás s nemovitostí vážou, a navíc na prodeji vyděláte. Co když ale vaši část nikdo koupit nechce?

Prodej podílu realitní kanceláři

V případě, kdy není možné přistoupit na žádné z výše zmiňovaných řešení, se nabízí ještě možnost prodeje vlastního podílu třetí straně. Už totiž neplatí, že než nabídnete svoji část k prodeji, musíte ji přednostně nabídnout ostatním vlastníkům. Předkupní právo po novele zákona platí jen v případě dědictví a pouze po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po půl roce můžete zkrátka svůj podíl prodat komukoliv.

Pokud ostatní spoluvlastníci nekomunikují, bojkotují všechny pokusy o domluvu, je na ně uvalena exekuce nebo vám brání ve vstupu do společné nemovitosti a místo užitku vám nemovitost přináší jen trápení nebo výdaje, je často nejlepším řešením právě prodej vašeho podílu realitní kanceláři.

Brněnském Zvonci máme s výkupem spoluvlastnických podílů bohaté zkušenosti. Nezalekneme se ani zadlužených nemovitostí či nepřátelsky naladěných spolumajitelů. Za všechno se postaráme za vás, ihned vám řekneme, na čem jste, nabídneme cenu a zálohu 250 000 Kč vám zaplatíme předem.

Chcete poradit s prodejem vašeho spoluvlastnického podílu? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze