CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Podílové spoluvlastnictví vs. ideální polovina – v čem je rozdíl?

Vlastnit nemovitost ve více lidech může být často komplikované. Jaký je ale rozdíl mezi podílovým spoluvlastnictvím a tzv. ideální polovinou, co je lepší, a hlavně jak z toho ven, pokud vás už unavují neustálé dohady ohledně správy a dalšího osudu společného majetku?

Ideální polovina není ideálním řešením

Ideální polovina je jednou z variant podílového spoluvlastnictví. Rozdíl je v tom, že podílové spoluvlastnictví počítá s větším množstvím vlastníků, zatímco ideální polovina už svým názvem naznačuje, že majitelé jsou právě a jenom dva, oba s naprosto stejnými právy a povinnostmi.

Ačkoliv obecně platí, že více majitelů znamená i nižší šanci se dohodnout, v tomto případě je dělení na ideální poloviny ještě složitější. Oba majitelé mají totiž úplně stejné slovo i pravomoce, a zatímco v případě tří majitelů a více majitelů mohou vznikat jakési „koalice“, v případě dvou lidí zůstává poměr sil neboli hlasů stále stejný.

Ideální polovina se většinou týká nemovitostí a pozemků. Zajímavé je, že není přesně definováno, která ze dvou naprosto stejných částí fyzicky náleží kterému z obou vlastníků. Ideální spoluvlastnictví vzniká většinou v důsledku dědického řízení nebo dělením majetku po rozvodu. Toto uspořádání má několik nevýhod.

Za prvé nelze převést nebo darovat svoji ideální polovinu bez souhlasu majitele druhé poloviny, který má navíc předkupní právo. Od 1. 7. 2020 je však tato povinnost omezena pouze na 6 měsíců od nabytí ideální poloviny a týká se pouze situace, kdy jste nemovitost zdědili či ji nezáměrně nabyli.

Spoluvlastnickým podílem nelze zaručit hypotéku, v případě exekuce se navíc její uvalení vztahuje na celou nemovitost i movité věci uložené v ní, dotýká se tedy i toho vlastníka, který v exekuci není.

Jak zrušit majetkový vztah ideálního spoluvlastnictví?

Ideálním řešením tohoto majetkového vztahu je prodej nemovitosti třetí straně, kterou oba majitelé vyberou společně. Z ideálního spoluvlastnictví je také možné se vyvázat, potřebujete k tomu ale dohodu o zrušení spoluvlastnictví, se kterou bude souhlasit i druhý majitel. Pak můžete nemovitost rozdělit na dvě stejné jednotky a spravovat je samostatně. Pakliže se na této dohodě nedokážete domluvit, je možné nechat v této věci rozhodnout soud. Celý proces však většinou trvá dva až tři roky.

Raději byste se vyhnuli dohadům a soudům? Ozvěte se nám. Váš spoluvlastnický podíl od vás rádi odkoupíme a zařídíme vše potřebné.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze