CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Podílové spoluvlastnictví vs. společné jmění manželů: jaký je mezi nimi rozdíl?

Chcete si pořídit nemovitost s další osobou a nevíte si rady s pojmy podílové vlastnictví a společné jmění manželů, natož abyste rozuměli, jaký je v nich rozdíl? Poradíme vám, jak se od sebe podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů liší a co to pro vás znamená.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je institut, kterého mohou dosáhnout jen dva lidé žijící spolu v manželství. V současné době tedy není platný ani pro registrované páry. Dochází k němu v případě, kdy nebyla uzavřena předmanželská smlouva, která upravuje majetkové vztahy manželů.

V případě společného jmění manželů (SJM) jsou tedy například vlastníky nemovitosti oba manželé bez stanovení podílu – oba jsou majiteli a oba jsou uvedeni v katastru nemovitostí.

SJM vzniká uzavřením manželství, nespadá do něj tedy to, co bylo nabyto před svatbou. Zároveň do něj nepatří to, co:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • jeden z manželů nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • jeden z manželů nabyl právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • jeden z manželů nabyl náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Když tedy zdědíte dům, patří do vašeho výlučného vlastnictví a nespadá do SJM, tedy nebude zahrnut do případného vypořádání SJM při rozvodu. Pokud ale nemovitost pronajímáte, nájemné už do SJM spadá.

Podílové vlastnictví

Podílové vlastnictví není podmíněno jakýmkoliv vztahem mezi majiteli. Movitou či nemovitou věc si tak můžete pořídit s jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou nebo osobami. Poměr vlastnictví závisí na dohodě spoluvlastníků, nemusí tedy vlastnit stejné části. Počet spoluvlastníků není zákonem omezený, takže je možné se na nákupu domluvit s větším počtem lidí. Zároveň ale platí, že čím více majitelů, tím složitější domluva ohledně správy movitého či nemovitého předmětu. Při rozvodu se často SJM mění v podílové vlastnictví, kdy oba bývalí manželé vlastní společně nabyté movité i nemovité věci stejnou měrou a vzájemně se vypořádávají, nejčastěji formou vyplácení.

Rozdíl při žádosti o hypotéku

Chcete-li koupit nemovitost, která bude ve společném jmění manželů, při žádosti o schválení hypotéčního úvěru ji lze celou dát do zástavy. Žádáte-li jako manželé, budete ve výhodě – manželé při žádosti o schválení hypotéčního úvěru společně podepisují žádost o úvěr a dokládají bance potvrzení o výši jejich příjmů, mají tedy zpravidla vyšší bonitu, než když je pouze jeden žadatel.

U nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví lze zažádat banku o schválení hypotéčního úvěru pouze tehdy, když dají ostatní spoluvlastníci souhlas se zástavou celé nemovitosti. Nelze totiž zastavit jen určitý podíl. Pokud podpisy nezískáte, musíte ručit jinou nemovitostí, případně žádat o spotřebitelský úvěr.

Chcete prodat nemovitost v SJM nebo společném vlastnictví, ale nevíte si rady? Kontaktujte nás, rádi vám s prodejem pomůžeme.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze