CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Přídatné spoluvlastnictví: o co jde a co brát při podpisu smlouvy v potaz

Přídatné spoluvlastnictví je v rámci práva spoluvlastnictví věci, které souvisí s vlastnictvím jiné věci. Co to ale znamená, jak vzniká a na co se zaměřit, pokud se chystáte podepsat smlouvu? Poradíme vám.

Co se ukrývá pod právnickou definicí?

Přídatné spoluvlastnictví vzniká za situace, kdy několik osob vlastní určité věci, které lze užívat pouze při současném užívání věci v přídatném spoluvlastnictví. Pro lepší představu si přídatné vlastnictví vysvětlíme na příkladu: vlastníte dům a společně se svými dvěma sousedy, taktéž majiteli vlastních domů, se rozhodnete postavit si společně příjezdovou cestu sloužící i jako parkoviště. Pozemek, který zakoupíte společně a na kterém parkoviště bude stát, bude v přídatném spoluvlastnictví. Svůj podíl na něm můžete prodat jedině tehdy, rozhodnete-li se prodat dům, ke kterému je přídatné spoluvlastnictví (neboli vaše část společného parkoviště) vázáno. Zároveň nemůžete ani změnit účel spoluvlastněné věci, pokud nebudou souhlasit i ostatní spoluvlastníci, to znamená, že si na „své“ části parkoviště nemůžete bez souhlasu ostatních postavit garáž.

Tento systém společné správy má za cíl jednodušší správu společných nemovitostí a předcházení konfliktů mezi majiteli.

Vznik přídatného spoluvlastnictví

Přídatné spoluvlastnictví vzniká vždy pouze na základě smlouvy a spoluvlastníkem věci se může stát jen ten, kdo zároveň vlastní hlavní věc (v uvedeném příkladu dům), ke které je společná věc vázána.

Jestliže se přídatné spoluvlastnictví týká nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, musí být proveden vklad do katastru nemovitostí. Ten může být proveden na základě smlouvy, kterou spoluvlastníci nabývají vlastnické právo k věci, nebo samostatné smlouvy, v níž spoluvlastníci podřídí věc, kterou již mají ve svém spoluvlastnictví, zvláštnímu režimu přídatného spoluvlastnictví.

Na co si dát pozor

Pokud je spoluvlastnický podíl k věci v přídatném spoluvlastnictví zatížen předkupním právem, právem zpětné koupě, zástavním právem a podobně, musí být zatížena i věc hlavní. Stejně to platí i naopak.

Při uzavírání smlouvy je třeba stanovit i správu věci v přídatném spoluvlastnictví. Podle zákona se stanoví jeden z majitelů společné věci jako správce, pakliže se spoluvlastníci nedohodnou na jiném řešení. Správa společné věci je hrazena příspěvky, jejich výše se odvíjí od velikosti jednotlivých podílů. Při hlasování o věci v přídatném spoluvlastnictví má standardně každý z majitelů jeden hlas.

Chystáte se k prodeji nemovitosti, ke které náleží věc v přídatném spoluvlastnictví, a nevíte si rady? Obraťte se na nás, pomůžeme vám s prodejem a zařídíme bezplatné právní poradenství, aby vše probíhalo v souladu s platnými právními předpisy.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze