CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady

Spoluvlastnický podíl na pozemku a daň z nemovitosti. Jak to je?

Vlastníte spoluvlastnický podíl na pozemku, nebo si hodláte koupit část pozemku a chcete vědět, zda se na vás vztahuje povinnost podávat daňové přiznání? V dnešním článku se podíváme na to, jak to je s daní z nemovitých věcí v případě spoluvlastnického podílu na pozemku a jaké jsou vaše povinnosti.

Možnost 1: Daňové přiznání podá společný zástupce

Ačkoliv má každý ze spoluvlastníků svou osobní daňovou povinnost, platí, že v případě spoluvlastnického podílu může být zvolen pouze jediný zastupující spoluvlastník, který za všechny podíly podá souhrnné daňové přiznání. Ostatní spoluvlastníci pak k této nemovitosti (pozemku) daňové přiznání nepodávají.

Při zvolení zástupce je pak třeba dávat pozor na situaci, kdy společný zástupce spoluvlastníků, který podával daňové přiznání, svůj podíl prodal či jej pozbyl. Zástupce spoluvlastníků má povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně a za tuto nemovitost tak přestává být poplatníkem.

Ostatní spoluvlastníci následně musí též podat nové daňové přiznání, a to buď každý za svůj podíl na nemovitosti zvlášť, nebo si zvolí nového zástupce, který podá jedno daňové přiznání za všechny. Pozor: daňové přiznání se podává územnímu pracovišti finančního úřadu, kde se nemovitost nachází.

Pokud daňové přiznání podává zvolený zástupce, může platbu daně uhradit kterýkoliv z poplatníků, kteří mají společnou daňovou povinnost, s uvedením variabilního symbolu společného zástupce.

Možnost 2: Každý ze spoluvlastníků podá daňové přiznání

Pokud však byť jen jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání pouze ke svému spoluvlastnickému podílu, jsou i ostatní spoluvlastníci povinni podat daňové přiznání na svůj podíl. V případě, že tak neučiní, vyměří daň správce daně z úřední moci.

Zde je však důležité zmínit, že tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. To znamená, že je pozemek evidován parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence – tj. podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí.

Náležitosti podání daňového přiznání

Daňové přiznání se vždy podává do 31.1. zdaňovacího období kalendářního roku dle stavu k 1.1. tohoto roku. Pokud se tedy změní v předcházejícím roce osoby spoluvlastníků, promítne se tento fakt do daňového přiznání následujícího roku.

Je také možné, že do této lhůty nebyl změněný stav znám (například nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí nebo jeden ze spoluvlastníků zemřel v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání). V tom případě je dána prodloužená lhůta:

  • Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden příslušný zápis v katastru nemovitostí,
  • O dva měsíce pro:
    • osobu spravující pozůstalost
    • dědice, který po ukončení dědického řízení, které probíhalo v průběhu lhůty pro podání přiznání, podává daňové přiznání (pouze v případě, že osoba spravující pozůstalost přiznání nepodala)

Další situace, kdy je třeba podat daňové přiznání

Důvodem pro podání daňového přiznání v případě spoluvlastnictví na pozemku je i změna týkající se spoluvlastněné nemovitosti – např. přístavba, nástavba, zánik stavebního pozemku, změna druhu a výměry pozemku, odstranění stavby dle stavebního rozhodnutí apod.

Více informací týkající se vyplnění daňového přiznání se můžete dočíst v pokynech pro vyplnění na webu Finanční správy.

Vlastníte spoluvlastnický podíl, ale již z něj nemáte žádný užitek a chcete ho prodat? Nechte starosti s výkupem podílu na nás! Váš podíl od vás koupíme a postaráme se o veškerou administrativu. Jako jediní v Brně vám nabízíme odkoupení spoluvlastnických podílů za tu nejlepší možnou cenu. Obraťte se na nás a domluvte si s námi nezávaznou schůzku. Jednáme rychle, diskrétně a profesionálně.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze