CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideálního dílu

Ideální díl… to zní dobře, že? Skutečnost ale, jak už to tak bývá, není tak růžová. Získání spoluvlastnického podílu o velikosti ideálního dílu může místo radosti přinášet jen nepříjemnosti. Co to vlastně je ideální podíl a jak si s ním poradit?

Stejná část pro každého

Ideální spoluvlastnický podíl značí podíl osob na určité věci, přičemž není definována konkrétní část. Vlastní-li například dva lidé nemovitost, ve které má každý z nich ideální podíl o jedné polovině, není možné stanovit, co konkrétně do poloviny každého z nich spadá. Většinou se jedná o výsledek dědického řízení, kdy sourozenci dostanou každý stejnou část nemovitosti.

Pokud jsou spoluvlastníci dva a každý z nich vlastní ideální polovinu nemovitosti, nelze bez souhlasu druhého spoluvlastníka získat nadpoloviční většinu. V takovém případě se musí na prodeji nebo pronájmu jednomyslně shodnout. Tím ale výčet nevýhod zdaleka nekončí.

Ideální díl má k ideálu daleko

Nelíbí se vám vlastnictví ideální poloviny? Máte smůlu. Ideální polovinu nelze samostatně prodat, dát do zástavy nebo ji na někoho převést, aniž by s tím souhlasil další vlastník. Svou část tedy můžete nabídnout k odkupu dalšímu majiteli (majitelům), kteří mají předkupní právo. Od 1. 7. 2020 je však tato povinnost omezena pouze na 6 měsíců od nabytí ideální poloviny a vztahuje se pouze na situace, kdy jste nemovitost zdědili či ji nezáměrně nabyli. A pokud prodej svého dílu druhému majiteli nepřipadá v úvahu, můžete se pokusit o dohodu, prodat celou nemovitost a o peníze se spravedlivě rozdělit.

Pokud chce vlastník ideální poloviny nemovitosti uplatnit své právo na vlastnictví, musí se obrátit na soud, který rozhodne o rozdělení práv a povinností mezi oba vlastníky. Vzhledem k tomu, že ideální polovina nemovitosti může způsobovat mnoho komplikací, je lepší před nákupem takového podílu pečlivě zvážit, zda to stojí za to.

Nevyznáte se ve věcech práva a chcete prodat svůj podíl nebo vám patří ideální díl, s ostatními spolumajiteli není řeč a nevíte, co dělat? Ozvěte se nám, provedeme vás celým procesem a garantujeme, že společně to zvládneme.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze