CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
Chci vyřešit exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky

Správa nemovitostí

Nejen prodej a pronájem nemovitostí, ale také péče o bytový fond je nedílnou součástí realitního trhu, neboť se týká užívání nemovitostí jejími nájemci či vlastníky, tedy účelu, pro který byly tyto (v tomto případě) bytové domy postaveny. Následující řádky se týkají všech, kteří bydlí v domech ať už jako členové bytového družstva, vlastníci bytové jednotky (společenství vlastníků jednotek) nebo i jako nájemci.

Víte, kdo pečuje o bytový dům, v němž bydlíte?

Z hlediska vlastnictví bytových domů existuje několik variant. Přes rozsáhlou privatizaci stále zůstává (a určité procento vždy zůstane) významný podíl bytů ve vlastnictví obcí. V takto privatizovaných domech, které byly prodávány dosavadním nájemcům, resp. většinou bytovým družstvům, které tito nájemci založili, vznikaly a dosud vznikají nová bytová družstva či jiné obchodní společnosti jako vlastníci. Privatizace obecních bytů také probíhala formou prodeje jednotlivých bytů (po předchozím rozdělení domu na právně samostatné bytové jednotky „Prohlášením vlastníka“). V takovém případě a také u nové výstavby bytových domů po účinnosti zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. vznikají tzv. společenství vlastníků jako novinka v našem právním řádu. Společenství vlastníků jednotek vznikají také převody bytů do osobního vlastnictví členů stavebních bytových družstev vzniklých před rokem 1989, kde výstavba byla zčásti dotována státem.

Tato společenství vlastníků jednotek (bytů), vzniklé oběma uvedenými způsoby, sdružují vlastníky bytů, které jsou samostatnými nemovitostmi (jako např. rodinný domek) zapsanými v Katastru nemovitostí a tudíž mohou být předmětem koupě a prodeje.

V současné době existují v celé republice tisíce malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, které vznikly výše uvedeným způsobem. Kromě toho významný podíl bytových domů je ve vlastnictví fyzických osob získaných zpravidla v restitucí nebo koupí.

Chceme zde upozornit na některé důležité skutečnosti, týkající se správy nemovitostí, resp. bytových domů a které by měl znát každý, zejména však ti, kteří jsou členy malých bytových družstev či jako majitelé bytů jsou sdruženi ve společenství vlastníků jednotek. V obou případech se totiž po vzniku těchto právnických osob musel najít někdo, kdo se bude o daný bytový dům starat, čili vykonávat správu nemovitostí.

V představách řady našich spoluobčanů je totiž stále správa bytových domů jednoduchou a nenáročnou záležitostí, kterou v případě potřeby zvládne několik dobrovolníků v domě a není důvod na tuto práci najímat specializovanou firmu – vždyť je to zbytečné utrácení peněz. Kompletní správa nemovitosti, tedy péče o bytový dům je však věc vyžadující znalosti z řady oborů a především právních norem, které vlastníkovi domu ukládají řadu povinností, jejichž neplnění může vést v mnoha ohledech k vážným a někdy až katastrofickým následkům (např. zanedbané revize technických zařízení, tj. mimo elektrických rozvodů, rozvodu plynu či výtahů).

Mnoho občanů této republiky si stále nezvyklo na skutečnost, že jako členové bytového družstva a ještě ve větší míře jako vlastníci bytové jednotky jsou ve zcela jiném postavení, než běžní nájemci ačkoliv třeba bydlí stále ve stejném bytě jako dřív. Jako člen bytového družstva, resp. jako vlastník bytu má každý nejen svá práva ovlivňovat určitá rozhodnutí týkající se běžného provozu, údržby a oprav domu, ale také má svůj díl odpovědnosti.

Bydlíte-li v takovém domě, víte např. kdo o váš dům pečuje? Zajišťuje správu domu vaše představenstvo vlastními silami, nebo se o dům stará specializovaná správní firma? Existuje u vás nějaký systém kontroly, že správa domu probíhá v souladu s příslušnými předpisy, že není nic zanedbáváno a jaké jsou náklady na tuto správu a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, odvoz domovního odpadu, údržba výtahu aj.)? Máte přehled o tom, zda jsou řádně, v předepsaných lhůtách a oprávněnými osobami prováděny všechny revize technických zařízení (tj. např. revize výtahů, protipožárních zařízení, elektrických rozvodů atd.) a že případné závady, zjištěné při revizích jsou včas odstraňovány?

Zdroj: ARK ČR 

Aktuálně v nabídce

Celoročně obyvatelná zděná chata 2+1 Brno, Žebětín

5
Dům, Brno-město, Brno
3 590 000 CZK + provize

Pronájem bytu 3+kk 96 m2 Dřevařská, Brno

5
Byt, Brno-město, Brno
22 000 CZK Za měsíc + provize

Aktuálně v oboru

Kolik vám nyní banky půjčí na hypotéku?

foto
Až donedávna ČNB bankám nařizovala, kolik mohou klientům v závislosti na jejich příjmech a hodnotě zastavované nemovitosti půjčit. 1. dubna v reakci na šíření koronaviru ČNB svá doporučení revidovala a bankám výrazně uvolnila ruce. Ty však reagovaly po svém a v některých případech svá interní pravidla pro posuzování příjmů ještě více zpřísnily. Jak je to nyní s posuzováním příjmů prostřednictvím ukazatelů DTI a DSTI a jak velkou část ceny nemovitosti vám banky profinancují?

Zrušení předkupního práva přinese některým spoluvlastníkům nejistotu

foto
Obesílání sousedů s nabídkou na odkup garážového stání, poté tříměsíční čekání na jejich vyjádření. Náročné a mnohdy ubíjející administrativní procesy končí. Od 1. července letošního roku došlo totiž k téměř úplnému zrušení předkupního práva, vrátit by se mělo do stavu před rokem 2018.

více >

Plná verze