CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „AML“), Brněnský zvonec -reality s.r.o. zavedl vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci
s oznamovatelem.

Tento vnitřní oznamovací systém byl zaveden Vnitřním předpisem o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti 1.8.2023.
Vnitřní předpis je dostupný zde: www.brnenskyzvonec.cz.

Příslušnou osobou dle vnitřního oznamovacího systému je Boris Roubec.

Podání a příjem oznámení

1. Písemně doručením v obálce označené „pouze k rukám příslušné osoby“ na adresu Bayerova 806/40, 602 00 Brno
2. Emailovou zprávou na adresu reality@brnenskyzvonec.cz
3. Telefonicky na číslo + 420 777 555 920.
4. Osobně po domluvě s příslušnou osobou.

Dokumenty

VnitrniOz.pdf (508.19 KB)

Plná verze