CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Výhody a nevýhody spoluvlastnictví

Pojem a vznik spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je vlastnický vztah více osob k jedné věci. Spoluvlastníky se mohou stát jak fyzické tak právnické osoby. Může jít o příbuzné, obchodní partnery, přátele ale i zcela navzájem cizí lidi. Vzniknout může několika způsoby.

Prvním způsobem je dohoda a smlouva mezi stranami. Musí být písemná a musí obsahovat jasně stanovený podíl každého ze spoluvlastníků. Druhým způsobem je vznik podílového spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu. To se uplatní například v případě dědictví, kdy vlastnická práva přecházejí na více dědiců. Třetím způsobem je pak nabytí spoluvlastnictví ze zákona. Například při nákupu bytové jednotky v SVJ, získáváte automaticky podíl na společných prostorech.

Druhy spoluvlastnictví

V českém právním systému rozlišujeme spoluvlastnictví bezpodílové, ve kterém je každý ze spoluvlastníků vlastníkem celé věci a podílové, kdy je spoluvlastníkovi určen vlastnický podíl (ovšem stále je to podíl celé věci, nikoliv vymezená část).

České právo uznává pouze princip ideálního spoluvlastnictví, což znamená, že spoluvlastníci vlastní věc dohromady a mají na ní takzvaný ideální podíl. Jejich práva se tudíž vztahují k celé věci.

Výhody spoluvlastnictví

Každý spoluvlastník má právo s předmětem spoluvlastnictví libovolně nakládat. Společnou věc může užívat, čerpat užitky, které z ní plynou a nakládat s ní dle své vůle. Se souhlasem ostatních spoluvlastníků ji může třeba i zničit.

Hlavní výhodou společného vlastnictví je možnost sdílených nákladů. Finanční náklady na správu, provoz či servis společné věci, se poměrně rozloží mezi její majitele.

Právní rámec je klíčovým prvkem pro ochranu všech účastníků spoluvlastnictví. Smlouvy upravující vztahy mezi vlastníky a jasně stanovená pravidla pro řešení konfliktů mohou předejít potenciálním sporům. Důležitá je také možnost soudního řešení případných neshod.

Výhodou mohou být i širší možnosti v případě půjček a investic. Více vlastníků zajišťuje vyšší výpůjční sílu a stabilnější pozici na trhu. To se hodí například v případě žádosti o vyšší  hypotéku.

Nevýhody spoluvlastnictví

Nevýhodou tohoto věcného práva je to, že vaše rozhodnutí o společné věci je omezeno právy ostatních spoluvlastníků. Musíte tedy respektovat jejich práva a oni vaše. To může představovat problémy při rozhodování o změně, správě či dalším nakládání s danou věcí. Vzniku nepříjemných situací je dobré předcházet detailně vypracovanou vlastnickou smlouvou a dohodou o spoluvlastnictví. Doporučujeme se zaměřit na veškeré potenciální hrozby a do smlouvy přesně popsat jejich řešení.

V závěru lze říci, že spoluvlastnictví je složitý právní model, který může nabídnout řadu výhod, jako je snížení finanční zátěže, sdílení odpovědnosti a společné investování. Nicméně nejednoznačné rozhodování a možnost konfliktů znamenají, že je třeba pečlivě zvážit všechny aspekty předtím, než se do spoluvlastnictví pustíte. Pokud si nevíte si rady s podílovým spoluvlastnictvím, chcete prodat svůj podíl, nebo se poradit o postupu v prekérní situaci? Obraťte se na nás. Naši makléři a partnerské advokátní kanceláře se o vás rádi postarají.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze