CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady

Vypořádání či zrušení spoluvlastnictví: jak ho docílit?

Vlastníte nemovitost společně s dalšími lidmi a rádi byste se z tohoto závazku vyvázali? Poradíme vám, jak se svého spoluvlastnického podílu můžete zbavit.

Podle zákoníku práce platí pravidlo, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. To znamená jediné: jestliže už dále spoluvlastníkem být nechcete, nemusíte. Pokud se s ostatními vlastníky nemůžete na vypořádání vlastnictví dohodnout, můžete požádat o pomoc soud, a to i v případě, kdy jsou ostatní spoluvlastníci proti. Existují však dvě omezení:

  • zrušení spoluvlastnictví nelze žádat v nevhodnou dobu,
  • nelze o ně žádat jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

A co je to nevhodná doba? Objektivní okolnost, která působí na všechny spoluvlastníky stejně. Nejde proto například o exekuci vedenou na jednoho ze spoluvlastníků.

Soud může zrušení spoluvlastnictví rovněž odložit na nejdéle dva roky, a to pouze na návrh některého spoluvlastníka. Nejčastějším důvodem bývá riziko majetkové ztráty nebo vážné ohrožení zájmů některého z dalších vlastníků.

Spoluvlastnictví může být podle práva vypořádáno třemi způsoby:

  • rozdělení společné věci,
  • přikázání společné věci za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům,
  • prodej společné věci ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky.

Rozdělení společné věci

Společná věc může být rozdělena jen v případě, že je to reálné. Rozdělit nelze například traktor, motorku nebo troubu, často se však dělí například pozemek nebo pole, ale pouze za předpokladu, že všechny části budou pro všechny majitele dostupné a obdělávatelné.

Věc se nedělí, jestliže má být pozemek rozdělen za účelem zřízení stavby nebo za takovým účelem, pro který ho lze vyvlastnit. Soud nedělí společnou věc ani v případě, kdy by se jejím rozdělením podstatně snížila její hodnota

Přikázání společné věci za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům

Má-li jeden ze spoluvlastníků o věc zájem, může ostatním zaplatit přiměřenou část. Musí však prokázat svoji platební schopnost, aby potom nemusel bývalý vlastník náhradu vymáhat. Ojediněle se může stát, že věc byla s ohledem na další okolnosti případu přikázána spoluvlastníkovi s menším spoluvlastnickým podílem.

Prodej ve společné dražbě a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky

Pokud není možné společnou věc rozdělit nebo ji přiznat jednomu nebo více spoluvlastníkům, je možné ji prodat ve veřejné dražbě. Samotným rozsudkem soudu však vzniká pouze exekuční titul, prostřednictvím kterého se mohou spoluvlastníci domáhat jejího výkonu. Samotné spoluvlastnění zaniká až prodejem dané věci.

Chcete s vypořádáním spoluvlastnického podílu pomoci? V Brněnském zvonci vám pomůžeme. Jako jediná společnost v Brně vykoupíme váš podíl za tržní ceny a zbavíme vás starostí s řešením této mnohdy bezvýchodné situace.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze