CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

S opravou soukromého rybníku pomůže stát

S opravou soukromého rybníku pomůže stát

18.9.2023 - Plánujete koupit pozemek, na kterém je zanedbané jezírko? Nebo již máte na své zahradě rybníček? Vodní plocha je určitě atraktivním prvkem krajiny a začlenit ji na svůj pozemek může být přínosné nejen pro lidi, ale i pro živočichy, kteří ve vodě nebo v její blízkosti žijí. Není-li rybníček v dobré kondici, může pomoci nová podpora od státu.

Pod hlavičkou Agentury ochrany a přírody ČR vypsala vláda první květnový týden dotace na dílčí opravy malých vodních nádrží. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

"Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní," komentoval otevření výzvy Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší," konstatoval k tomu ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží lze získat na realizaci jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že tato dílčí rekonstrukce povede k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině.

Výzva je vyhlášena v rámci podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a pro 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). Vyčleněno je celkem 30 milionů korun.

Žadateli mohou být církve a náboženské společnosti, dobrovolné svazky obcí, fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, kraje, neziskové organizace, obce, obchodní společnosti a korporace, organizační složky státu, právnické osoby – ostatní, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, státní a národní podniky, školy, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce i zahraniční právnické osoby.

Žadatelem ani majitelem vodní nádrže nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu a nádrže nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

V rámci podpory vodních ekosystémů je možné získat dotace také na další aktivity týkající se zadržování vody v krajině. Je to například výstavba přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch, obnova a tvorba tůní a mokřadů, odbahnění vodních nádrží, vytváření biotopů a některé další.

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele jsou na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit také na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří bezmála třemi miliardami korun revitalizaci brownfieldůMinisterstvo pro místní rozvoj podpoří bezmála třemi miliardami korun revitalizaci brownfieldůDotační programy na vytváření zelených střech a využití srážkové vody v Brně pokračujíDotační programy na vytváření zelených střech a využití srážkové vody v Brně pokračují
Nová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmyNová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmy
Ministerstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotacíMinisterstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotací

 

Jindra Svitáková


zpět

Aktuálně v nabídce

Pronájem 3+1, Šafov, okr. Znojmo

6
Byt, Znojmo, Šafov
8 000 CZK Za měsíc + provize

Aktuálně v oboru

Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení

foto
Česká národní banka (ČNB) na svém včerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí překročit 8,5 násobek ročního příjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ČNB tento ukazatel sledovat.

Čeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona řeší, jak zamezit řetězení nájemních smluv

foto
V rámci chystaného zákona o podpoře v bydlení chce vláda mj. zamezit řetězení nájemních smluv na dobu určitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obě smluvní strany, nebo zda to bude znamenat spíše větší nejistotu a častější stěhování. Některé názory se dokonce přiklánějí k tomu, že se část nájemních vztahů může přenést i do šedé ekonomiky.

více >

Plná verze