CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak zřídit a zrušit věcné břemeno krok za krokem

Zřízení věcného břemene může být pro mnoho lidí složitým procesem plným právních termínů a administrativy. Tento proces, který vám zajistí bezpečné užívání nemovitosti i po jejím přechod na jiného majitele, však může být poměrně jednoduchý. V tomto článku vám ukážeme, jak zřídit věcné břemeno na nemovitost.

1. Domluva a smlouva

Prvním krokem při zřizování věcného břemena je domluva mezi stranami. To zahrnuje jednání o podmínkách a uzavření dohody. Tato dohoda se poté zakotví ve formě písemné smlouvy, a to buď samostatně, nebo jako nedílná součást kupní či darovací smlouvy.

2. Podrobná smlouva

Smlouva o zřízení věcného břemene musí být pečlivě vypracována a obsahovat veškeré potřebné informace. To zahrnuje nejen popis nemovitosti a práva a povinnosti stran, ale také určení, zda je věcné břemeno zřízeno za úplatu nebo bezúplatně, a detaily o dohodnutých platbách a údržbě nemovitosti. Smlouva musí být písemná a úředně ověřená.

3. Řízení před katastrem nemovitostí

Aby bylo právo věcného břemene účinně zřízeno, musí být zapsáno v katastru nemovitostí. To zahrnuje podání vyplněného formuláře s návrhem na vklad práva a smlouvy o zřízení věcného břemene na příslušný katastrální úřad. Je rovněž nutné zaplatit příslušný správní poplatek (aktuálně ve výši 2000 Kč). Po kontrole dokumentů katastrálním úřadem dojde k zápisu práva, což obvykle trvá asi měsíc.

4. Dokončení procesu

Po úspěšném zápisu v katastru nemovitostí je proces zřízení věcného břemene kompletní. Strany jsou vázány smlouvou a právo věcného břemene je účinně uplatnitelné.

5. Zrušení věcného břemene

Jak z názvu věcného břemene doživotního užívání vyplývá, přirozeně zaniká až smrtí oprávněné osoby. Pokud se ovšem obě strany dohodnou, může být zrušeno i dříve. V takovém případě musí opět podat písemnou smlouvu o zrušení věcného břemene na katastr. Ten pak učiní výmaz věcného břemene a tím jej zruší.

Pokud dohoda není možná, přichází v úvahu soud. Ten ale nemá široké možnosti. Věcné břemeno může omezit nebo zrušit pouze v případě hrubého nepoměru mezi právy oprávněné osoby a omezením vlastníka, přičemž oprávněné osobě musí být vyplacena náhrada.

Pokud potřebujete poradit s věcným břemenem, výkupem nemovitosti nebo jejím oddlužením, kontaktujte nás. Rádi vám se vším pomůžeme.

Plná verze